Barnens Nobel

Förskolebarn från hela Stockholm har, tillsammans med sina pedagoger, tolkat olika Nobelpristagares upptäckter inom de 6 olika områdena som Nobelpriset  delas ut i; Fysik, Kemi, Medicin, Litteratur, Ekonomi och Fred.

2016 års vinnare i kemi, Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa, för deras formgivning och framställning av molekylära maskiner inspirerade en klass förskolebarn till spännande bilder  och funderingar: ”Världens minsta maskiner: En väldigt liten hiss, konstgjorda muskler och minimala motorer.  Vinnarna har utvecklat molekyler vars rörelser går att kontrollera och som – när energi tillförs – kan utföra ett arbete.”

Barnens bilder och texter med barnens egna reflektioner och idéer har  sammanställas  till en animerad audivisuell fasadprojektion. Animationerna har genomförts på Digital Art Center på Data och Systemvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Se en kort film från projektet nedan.

Syftet med projektet är att inkludera fler barn och unga i Stockholms mest berömda evenemang,  låta barn få känna kunskap och ägandeskap kring  några av vår tids mest komplexa vetenskapliga och samhällsvetenskapliga frågor och att synliggöra detta i stadsrummet.

I samarbete med:

               

Med stöd från: