Barnens Nobel

Förskolebarn från hela Stockholm har, tillsammans med sina pedagoger, tolkat olika Nobelpristagares upptäckter inom de 6 olika områdena som Nobelpriset  delas ut i; Fysik, Kemi, Medicin, Litteratur, Ekonomi och Fred.

T.ex skulle 2016 vinnare i kemi kunna inspirera till spännande bilder  och funderingar: ”Världens minsta maskiner: En väldigt liten hiss, konstgjorda muskler och minimala motorer. 2016 års Nobelpris i kemi går till Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa för deras formgivning och framställning av molekylära maskiner. De har utvecklat molekyler vars rörelser går att kontrollera och som – när energi tillförs – kan utföra ett arbete.”

Barnens bilder och texter med barnens egna reflektioner och idéer skall sedan  sammanställas  till en animerad audiovisuell fasadprojektion som visas på en offentlig plats i centrala Stockholm under Nobelveckan.  Animationerna planeras genomföras på Digital Art Center tillsammans med studenter från Data och Systemvetenskapliga institutionen.

Syftet med projektet är att inkludera fler barn och unga i Stockholms mest berömda evenemang,  låta barn få känna kunskap och ägandeskap kring  några av vår tids mest komplexa vetenskapliga och samhällsvetenskapliga frågor och att synliggöra detta i stadsrummet.

I samarbete med:

               

Med stöd från: