Coded Visuals

Coded Visuals är ett projekt där vi  utforskar nya visuella och ljudmässiga uttryck som kan användas live av en publik i det offentliga rummet genom programmeringsspråket Processing . I projektet ser vi kod främst som ett material  som  öppnar upp för en stor bredd av möjliga uttryck, både bildmässiga och i ljud.

Processing är ett open source programmeringsspråk byggd för elektronisk konst, ny mediekonst och visuell design med syfte att inkludera även icke- programmerare i grunderna för visuell datorprogrammering. Processing är brett använt bland konst- och design communityn och erbjuder nästan obegränsade möjligheter till att skapa olika typer av uttryck utan att ha djupt ingående kunskaper i kodning.

Vi vill i projektet utveckla nya möjligheter till interaktivt skapande i publika evenemang. Valet av Processing är väl medvetet då det även möjliggör i ett senare skede att kunna inkludera ungdomar och skolelever att kunna vara med och programmera det som sedan skall skapas i stadsrummet.