Sonic Traces

Sonic Traces leds av Floating Pictures och Digital Art Center på Stockholms universitet. Med stöd av ny teknik som datorseende, neurala nätverk och AI vill vi bjuda in publiken att bli medskapare i ett musikaliskt verk. Projektet består

av en kompositör, ljudtekniker/programmerare och en konstnär/interaktionsdesigner . Kompositionen och de interaktiva momenten skall utformas parallellt och i samstämmighet mellan projektdeltagarna. Att använda en ljuskälla, t.ex. lampan som finns i mobiltelefonen, är tillräckligt för att ta del i musikskapandet.

Floating Pictures och Digital Art Center har sedan 2013 samarbetat i genomförandet av storskaliga, interaktiva ljuskonstinstallationer i stadsrummet samt scenisk framställning för dans. Under det arbetet har det utvecklats en teknisk plattform bestående av både hård- och mjukvara som kan återanvändas och justeras för att passa kraven på publik interaktion vad gäller musik och klanger.
En hel publik kan interagera samtidigt genom att t.ex. använda en ljuskälla och föra den till olika positioner med varierad hastighet och riktning.

Projektet kommer att visas på olika publika platser och rum  runt om i  Kista . Projektets fokus på deltagande i musikskapandet, samtida avancerad teknik, koppling till mobiltelefonen samt placeringen i Kista i anslutning till Kista galleria adresserar direkt till ungdomarna i området.

Ljudfiler:

Olov Karlsson: Water